We staan aan het begin van een nieuw schooljaar! Een jaar tjokvol vragen en evenzoveel antwoorden. Een jaar dat er anders uitziet dan anders. Maar wat niet verandert, is de kracht van cultuureducatie. Kunstloc Brabant gelooft dat het - juist nu - essentieel is om kinderen en jongeren uit te dagen open vragen te stellen. Aan te sporen om hun verwondering en verbeelding in te zetten. En hen te prikkelen om met een nieuwsgierige blik de wereld te ontdekken.

Ook dit schooljaar zetten wij onze expertise en ons netwerk in om cultuureducatie nog sterker te verankeren binnen Brabantse scholen en onderwijsinstellingen. Kunst en cultuur maken van kinderen en jongeren namelijk doorvragers. En dat is maar goed ook. Want vragenstellers leren hoe ze maatschappelijk betrokken, toekomstbestendig én helemaal zichzelf kunnen zijn!

Meer weten over cultuureducatie?

Neem contact met mij op.

meer cultuureducatie

Het Cultureel Zelfportret
Netwerk lokale intermediairs
VerderKijken DoorDenken
Welkom in het theater
VanDaan
Prikkels
Muziekexamens Brabant
De Cultuur Loper
KunstSelect
DepotC
CLICK.
Kunstvakdocenten
Scholing primair onderwijs
Scholing voortgezet onderwijs
I like school and school likes me
De Creatieve Code
Future Cities
Brabant Menu
De Schoolschrijver
Urbanlicious, back to the future
Afval = Landschap
Museum Jan Cunen
Kunstbende Ateliers
Muziek uit de toren