We staan aan het begin van een nieuw schooljaar! Een jaar tjokvol vragen en evenzoveel antwoorden. Een jaar dat er anders uitziet dan anders. Maar wat niet verandert, is de kracht van cultuureducatie. Kunstloc Brabant gelooft dat het - juist nu - essentieel is om kinderen en jongeren uit te dagen open vragen te stellen. Aan te sporen om hun verwondering en verbeelding in te zetten. En hen te prikkelen om met een nieuwsgierige blik de wereld te ontdekken.

Ook dit schooljaar zetten wij onze expertise en ons netwerk in om cultuureducatie nog sterker te verankeren binnen Brabantse scholen en onderwijsinstellingen. Kunst en cultuur maken van kinderen en jongeren namelijk doorvragers. En dat is maar goed ook. Want vragenstellers leren hoe ze maatschappelijk betrokken, toekomstbestendig én helemaal zichzelf kunnen zijn!

Meer weten over cultuureducatie?

Neem contact met mij op.

meer cultuureducatie

Netwerk intermediairs & consulenten voortgezet onderwijs
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
De Cultuur Loper
Netwerk lokale intermediairs
(Je) Kunst in school
Nieuwe Canons
De stem van kinderen
Kunstvakdocenten
CLICK.
Onderzoek naar de ontwikkeling van de professie van de kunstvakdocent
Cultuureducatie en persoonsvorming
Kansengelijkheid in de leer- en leefomgeving
Kunst als manier van leren
Collision
De Creatieve Code
VerderKijken DoorDenken
Scholing primair onderwijs
Scholing voortgezet onderwijs
Het Cultureel Zelfportret
Welkom in het theater
VanDaan
Prikkels
Muziekexamens Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Brabant Menu
De Schoolschrijver
Urbanlicious, back to the future
Afval = Landschap
Museum Jan Cunen
Kunstbende Ateliers
Muziek uit de toren