We houden van nieuwsgierige aagjes. Van eigenwijze doordenkers én doorvragers die voor elk antwoord vijf nieuwe vragen paraat hebben. Voor de ontwikkeling van deze nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren is cultuureducatie essentieel. Het daagt hen uit om open vragen te stellen. Om hun verwondering en verbeelding in te zetten.

Cultuureducatie zorgt ervoor dat kinderen zichzelf en de wereld om hen heen gaan ontdekken. Zo ontwikkelen ze talenten, creatieve vaardigheden en ontwikkelen ze zichzelf op persoonlijk vlak. Ze maken kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar ze oefenen ook in vrij denken en doen. Wij zetten onze expertise en ons netwerk in om cultuureducatie nog sterker te verankeren binnen scholen en onderwijsinstellingen.

2140

We ondersteunen het onderwijs bij het verdiepen, vernieuwen en professionaliseren van kunst- en cultuureducatie, en in het verbeteren van de kwaliteit ervan. Wat betekent dat voor jouw school, en voor jou als leraar of cultuurcoördinator? Welke passende activiteiten kunnen daaraan verbonden worden? Over deze en nog veel meer vragen en thema’s gaan we graag met jou in gesprek! Want de bijdrage die jij als onderwijsprofessional levert is superbelangrijk!

Door het betrekken van het grote netwerk van kunstvakdocenten, trainers, en kunstenaars om onderwijsinstellingen heen, willen we kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedere Brabantse leerling. Dat doen we in nauwe samenwerking met lokale intermediairs, gemeenten en schoolbesturen. En hopelijk met jou!

Bekijk projecten!

Artikel | Minder professioneel aanbod op scholen: Brabantse én landelijke trend

Alle kinderen kennis laten maken met kunst en cultuur. Daar is cultuureducatie essentieel voor. In de meerjarige netwerkanalyse van Kunstloc is te zien dat het professioneel aanbod op Brabantse scholen de laatste jaren is afgenomen. “We zien dat scholen, wanneer ze meer de regie in handen nemen, eerder voor lokaal dan voor landelijk aanbod kiezen”, vertelt Max van Alphen, Adviseur Cultuureducatie en Cultuurbeleid bij Kunstloc. Komt deze beweging overeen met landelijke trends? Jeroen Jesse (directeur Uit De Kunst), Karin Bannink (artistiek zakelijk leider Buro Bannink) en Max vertellen.

Lees verder

Artikel | Kunst op Brabantse scholen: ‘Meer dan een leuk uitje’

Uit een onderzoek van Kunstloc blijkt dat de kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van het kunstaanbod op Brabantse scholen terugloopt. Nu het overkoepelende provinciale kunstaanbod voor scholen (KunstSelect) is gestopt, zijn scholen zelf verantwoordelijk voor hun cultuureducatieve invulling. De intermediairs in de regio ondersteunen scholen en hun icc’ers (interne cultuurcoordinatoren) hierbij. Hoe zorgen ze voor kwaliteit in het aanbod? Drie intermediairs delen hun ervaringen en goede voorbeelden van kunsteducatie in Brabant.

Lees verder

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

Lees verder

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Het onderwijs werkt met man en macht aan het inrichten van thuisonderwijs nu alle scholen dicht zijn door het Coronavirus. Leerlingen worden verwezen naar allerlei websites waar ze rekenen, taal en andere lessen kunnen oefenen. Maar hoe stimuleer je ook bij thuisonderwijs de creativiteit van kinderen en jongeren? Welke opdrachten kun je kinderen en jongeren geven? En hoe houd je het onderwijs leuk voor kinderen en jongeren? Wij verzamelen lesmateriaal waarmee je creativiteit bij kinderen en jongeren kunt stimuleren.

Lees verder