We houden van nieuwsgierige aagjes. Van eigenwijze doordenkers én doorvragers die voor elk antwoord vijf nieuwe vragen paraat hebben. Voor de ontwikkeling van deze nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren is cultuureducatie essentieel. Het daagt hen uit om open vragen te stellen. Om hun verwondering en verbeelding in te zetten.

Cultuureducatie zorgt ervoor dat kinderen zichzelf en de wereld om hen heen gaan ontdekken. Zo ontwikkelen ze talenten, creatieve vaardigheden en ontwikkelen ze zichzelf op persoonlijk vlak. Ze maken kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar ze oefenen ook in vrij denken en doen. Wij zetten onze expertise en ons netwerk in om cultuureducatie nog sterker te verankeren binnen scholen en onderwijsinstellingen.

We ondersteunen het onderwijs bij het verdiepen, vernieuwen en professionaliseren van kunst- en cultuureducatie, en in het verbeteren van de kwaliteit ervan. Wat betekent dat voor jouw school, en voor jou als leraar of cultuurcoördinator? Welke passende activiteiten kunnen daaraan verbonden worden? Over deze en nog veel meer vragen en thema’s gaan we graag met jou in gesprek! Want de bijdrage die jij als onderwijsprofessional levert is superbelangrijk!

Door het betrekken van het grote netwerk van kunstvakdocenten, trainers, en kunstenaars om onderwijsinstellingen heen, willen we kunst en cultuur toegankelijk maken voor iedere Brabantse leerling. Dat doen we in nauwe samenwerking met lokale intermediairs, gemeenten en schoolbesturen. En hopelijk met jou!

Bekijk projecten!

Meer weten over cultuureducatie?

Benieuwd wat jij samen met ons voor elkaar kunt krijgen op het gebied van cultuureducatie binnen jouw onderwijsinstelling? Neem dan contact op met een van onze adviseurs cultuureducatie!

Artikel | Cultuureducatie als antwoord op identiteitsontwikkeling in de 21e eeuw

Zeg je ‘cultuureducatie’ dan heb je het over alles wat plaatsvindt op het snijvlak van onderwijs en cultuur. Over kunst in de klas en ver daarbuiten. Over prikkelen, verrijken en verbinden. Breed en belangrijk dus. En ook actueel. Want 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een pittig jaar voor beide sectoren. Zowel financieel als organisatorisch. Thuisonderwijs of juist onderwijs op anderhalve meter. Het nagenoeg wegvallen van de culturele agenda. Er zijn drempels genoeg in onze nieuwe werkelijkheid. Tijd dus voor wat broodnodige duiding én een constructieve blik op de toekomst. In dit laatste artikel van het drieluik rondom het thema cultuureducatie spreken we met Jitske Steenaart, adviseur cultuureducatie bij Kunstloc Brabant en Karin Kotte, trainer procesgericht didactiek in het primair onderwijs. Een verrijkend gesprek over burgerschap, het vinden van je eigen ‘ik’ en hoe cultuureducatie daarbij kan helpen.

Lees verder

Artikel | Hoe de noodgedwongen digitalisering van het cultuuronderwijs ruimte schept voor bezinning

Zeg je ‘cultuureducatie’ dan heb je het over alles wat plaatsvindt op het snijvlak van onderwijs en cultuur. Over kunst in de klas en ver daarbuiten. Over prikkelen, verrijken en verbinden. Breed en belangrijk dus. En ook actueel. Want 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een pittig jaar voor beide sectoren. Zowel financieel als organisatorisch. Thuisonderwijs of juist onderwijs op anderhalve meter. Het nagenoeg wegvallen van de culturele agenda. Er zijn drempels genoeg in onze nieuwe werkelijkheid. Tijd dus voor wat broodnodige duiding én een constructieve blik op de toekomst. In dit tweede artikel van een drieluik ontmoeten we Robin Brugman, adviseur kunsteducatie & vervolgonderwijs bij Kunstloc Brabant, en Mirjam van Tilburg, onderzoeker en docent bij de masteropleiding Kunsteducatie van Fontys. Een passievol gesprek over digitale ontmoetingen, écht gezien worden en de kracht van het niet weten.

Lees verder

Artikel | Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Een divers en uitgebreid cultuuraanbod op scholen krijgen, dat is nog een hele kunst. Uit de netwerkanalyse 2019 van Kunstloc blijkt dat die diversiteit van de professionele kunsten in de kunstmenu’s in Brabant terugloopt. Maar als er een partij in Brabant is, die staat voor een rijk artistiek aanbod dan is dat het Brabant Menu wel. Het Brabant Menu vervult sinds het wegvallen van het provinciale Kunstmenu een sleutelrol in het aanbod van podiumkunsten voor het onderwijs in Brabant. Deze maand eindigt de Impulsgeldenperiode van de organisatie. Een mooi moment om terug én vooruit te kijken met coördinator Patrice Matthee en penvoerder van Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, Jan Baanstra.

Lees verder

Artikel | Cultuureducatie voor íedereen. Onbereikbare utopie of haalbare uitdaging?

Zeg je ‘cultuureducatie’ dan heb je het over alles wat plaatsvindt op het snijvlak van onderwijs en cultuur. Over kunst in de klas en ver daarbuiten. Over prikkelen, verrijken en verbinden. Breed en belangrijk dus. En ook actueel. Want 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een pittig jaar voor beide sectoren. Zowel financieel als organisatorisch. Thuisonderwijs of juist onderwijs op anderhalve meter. Het nagenoeg wegvallen van de culturele agenda. Er zijn drempels genoeg in onze nieuwe werkelijkheid. Tijd dus voor wat broodnodige duiding én een constructieve blik op de toekomst. In dit eerste artikel van een drieluik gaan we in gesprek met Luana Berghmans, adviseur cultuureducatie & cultuurbeleid bij Kunstloc Brabant, en Lizette Mijland, directeur en bestuurder van CiST waar beleid ontwikkeld wordt om cultuureducatie een vaste plaats te geven in het onderwijs. Twee door de wol geverfde professionals dus, die dichtbij het vuur zitten.

Lees verder

Artikel | BredaPhoto on Tour brengt fotografie, kunst en verwondering op school

Het aanbod van fotografie, beeldende kunst, mediakunst en letteren blijft, in vergelijking met podiumkunsten, achter op de Brabantse scholen. Dat blijkt uit de netwerkanalyse 2019 van Kunstloc. Hoe gaan makers binnen deze tentoonstellingskunsten hiermee om? Hebben zij een goede manier gevonden om scholen te bereiken? We spraken met Jan Schaerlackens, coördinator educatie bij BredaPhoto, Cécile Cooijmans, intermediair bij CultuurCompaan in gemeente Roosendaal en Herman Kuypers, adviseur cultuureducatie bij Kunstloc. Ze vertellen over hun samenwerking binnen het project BredaPhoto on Tour: een rondreizende, compacte tentoonstelling.

Lees verder

Artikel | Cultuureducatie als middel en doel in coronatijd in gemeente Meierijstad

Veel factoren zijn van invloed op het organiseren van kwalitatief goede cultuureducatie. Dat blijkt uit de cijfers en trends uit de netwerkanalyse 2019 van Kunstloc. De coronacrisis die de hele wereld treft, heeft grote impact op onze samenleving en dus ook op de culturele sector. Zo moesten de intermediairs van Cultuurkade Meierijstad al veel leerlingen teleurstellen omdat culturele activiteiten niet doorgingen. 36% van de activiteiten van schooljaar 2019-2020 is geannuleerd. Hoe gaan ze hiermee om? En hoe zien ze de toekomst van cultuureducatie? We spraken intermediair Dorian Verkuijlen van Cultuurkade Meierijstad en directeur Barbara Brouwer van aanbieder Phoenix Cultuur.

Lees verder

Artikel | Minder professioneel aanbod op scholen: Brabantse én landelijke trend

Alle kinderen kennis laten maken met kunst en cultuur. Daar is cultuureducatie essentieel voor. In de meerjarige netwerkanalyse van Kunstloc is te zien dat het professioneel aanbod op Brabantse scholen de laatste jaren is afgenomen. “We zien dat scholen, wanneer ze meer de regie in handen nemen, eerder voor lokaal dan voor landelijk aanbod kiezen”, vertelt Max van Alphen, Adviseur Cultuureducatie en Cultuurbeleid bij Kunstloc. Komt deze beweging overeen met landelijke trends? Jeroen Jesse (directeur Uit De Kunst), Karin Bannink (artistiek zakelijk leider Buro Bannink) en Max vertellen.

Lees verder

Artikel | Kunst op Brabantse scholen: ‘Meer dan een leuk uitje’

Uit een onderzoek van Kunstloc blijkt dat de kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van het kunstaanbod op Brabantse scholen terugloopt. Nu het overkoepelende provinciale kunstaanbod voor scholen (KunstSelect) is gestopt, zijn scholen zelf verantwoordelijk voor hun cultuureducatieve invulling. De intermediairs in de regio ondersteunen scholen en hun icc’ers (interne cultuurcoordinatoren) hierbij. Hoe zorgen ze voor kwaliteit in het aanbod? Drie intermediairs delen hun ervaringen en goede voorbeelden van kunsteducatie in Brabant.

Lees verder

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

Lees verder

Creatief thuisonderwijs voor kinderen en jongeren

Het onderwijs werkt met man en macht aan het inrichten van thuisonderwijs nu alle scholen dicht zijn door het Coronavirus. Leerlingen worden verwezen naar allerlei websites waar ze rekenen, taal en andere lessen kunnen oefenen. Maar hoe stimuleer je ook bij thuisonderwijs de creativiteit van kinderen en jongeren? Welke opdrachten kun je kinderen en jongeren geven? En hoe houd je het onderwijs leuk voor kinderen en jongeren? Wij verzamelen lesmateriaal waarmee je creativiteit bij kinderen en jongeren kunt stimuleren.

Lees verder