Het onderwijs vraagt om een verbinding van cultuureducatie met andere vakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taalvaardigheden, mediawijsheid of techniek. Om deze vakken aan elkaar te koppelen wordt er optimaal gewerkt aan het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden bij leerlingen. Kunstloc Brabant vindt dit belangrijk en werkt aan integratie van cultuureducatie met andere vakken. Het project De Creatieve Code is hier een voorbeeld van, een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

Bezoek decreatievecode.nl

De Creatieve Code

In het onderwijs is er steeds meer aandacht voor programmeren. Programmeren alleen spreekt bij kinderen echter niet altijd tot de verbeelding. 'De Creatieve Code' is een leerlijn creatief programmeren ontwikkeld door MU met diverse partners, die leerlingen (en docenten) bewust maakt van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Het project is gericht op de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Creativiteit en technologie

Door creativiteit en technologie te koppelen, geeft de Creatieve Code invulling aan wat wel 21e eeuwse vaardigheden worden genoemd, een term die momenteel hoog op de agenda staat in het onderwijs. Het gaat daarbij om creativiteit, samenwerken en digitale geletterdheid. Bovendien is De Creatieve Code een voorbeeld van vakoverschrijdend en projectgericht onderwijs door de kunstzinnige, beeldende vakken en design thinking te koppelen aan computeronderwijs en ICT.

Samen nieuw onderwijs maken

De Creatieve Code wordt op initiatief van kunstruimte MU in nauwe samenwerking met allerlei betrokken partijen ontwikkeld. Co-producent Kunstloc Brabant en Cultuurstation zorgen voor een goede inbedding in het curriculum van scholen en aansluiting op kerndoelen en culturele competenties. Scholen werken actief mee aan het ontwikkelen en testen van de cursus, zoals het Sondervick (Veldhoven), De Borne (Tilburg), Het Slingertouw (Eindhoven), Angelaschool (Boxtel) en het Varendonck (Asten). MOTI (Breda) neemt de Creatieve Code op in hun nieuwe tweejarige educatieve tentoonstelling over beeldcultuur. De Eindhovense Studio Tast ontwerpt het lesmateriaal.

Leerlijn creatief programmeren

In 2016 gingen kunstenaars en ontwerpers de klas in om pilots te lanceren op scholen in de regio. Op basis van de resultaten daarvan werd het uiteindelijke lesmateriaal ontwikkeld. Vanaf 2017 is dit online beschikbaar voor alle scholen in Nederland. De leerlijn richt zich niet alleen op de kennis en vaardigheden van leerlingen maar ook op die van docenten. Het doel is dat scholen de leerlijn creatief programmeren zelf in hun klassen kunnen implementeren.

[CODE<KID/KIT>] | MU & Cinekid

[CODE<KID/KIT>] is een project dat draait om beeldende kunst, vormgeving en de rol van code in de wereld, met kinderen als doelgroep. Met het project slaan Cinekid en MU de handen ineen om vanaf 2019 gezamenlijk nieuwe kunstwerken in opdracht te laten maken. Deze werken voegen een tastbare en materiële extra laag toe aan De Creatieve Code. De werken worden gemaakt door jonge kunstenaars en vormgevers die een connectie hebben met Brabant, en door MU en Cinekid worden geselecteerd. De werken worden na een eerste presentatie tijdens het Cinekid festival door MU getoond op onderwijslocaties in Brabant, als materialisering van De Creative Code. Cinekid en MU ontvangen een bijdrage uit de impulsgelden voor de ontwikkeling van het project in de eerste twee jaar, de pilot-fase.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie spreekt van een aansprekend initiatief van MU en Cinekid waarbij drie Brabantse makers worden ingezet om bij te dragen aan een educatief project op het snijvlak van kunst en technologie. Zij ziet een meerwaarde ontstaan voor het Brabantse cultuursysteem in de samenwerking tussen de presentatie-instelling en het festival. De commissie ziet kansen die dit project en de samenwerking met Cinekid biedt voor de zichtbaarheid van de betrokken makers en voor MU buiten de provincie. Zij waardeert ook de intentie van de aanvragers om het werk met name te tonen op scholen in West-Brabant, die doorgaans iets minder toegang hebben tot dergelijk cultuuraanbod.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: IMP/2019/T2/169

De Creatieve Code in MEST

Lees het artikel Blind voor bytes in MEST magazine #14!

Blind voor bytes

De Creatieve Code in MEST

Partners

'De Creatieve Code' is een leerlijn creatief programmeren ontwikkeld door MU met diverse partners.

Pilotscholen
PO: De Borne Tilburg / CultLab (ism Fontys)
Het Slingertouw (Eindhoven)
Angelaschool (Boxtel) 
VO: Sondervick College Veldhoven (HAVO)
Varendonck College (Asten)

Co-producenten
Kunstloc Brabant
Cultuurstation

Kunstinstellingen
Cinekid
MOTI (Breda)
TETEM (Enschede) 
Fiber (Amsterdam) 
Snapput 
Codeforu

Meer weten over creatief programmeren in het onderwijs?

Neem contact met mij op.

zo stimuleren wij creativiteit in het onderwijs

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

til cultuuronderwijs naar een hoger plan
De Cultuur Loper

De Cultuur Loper

scholen verbeteren kwaliteit cultuureducatie
Het Cultureel Zelfportret

Het Cultureel Zelfportret

digitaal portfolio voor leerlingen
Kansengelijkheid in de leer- en leefomgeving

Kansengelijkheid in de leer- en leefomgeving

vergroten van de toegang tot cultuur voor kinderen en jongeren
Scholing primair onderwijs

Scholing primair onderwijs

scholing voor leraren, icc’ers en kunstaanbieders
Netwerk lokale intermediairs

Netwerk lokale intermediairs

lokale aanspreekpunten cultuureducatie
(Je) Kunst in school

(Je) Kunst in school

adviestraject voor kunstenaars
Cultuureducatie en persoonsvorming

Cultuureducatie en persoonsvorming

kader voor reflecteren met leerlingen
Cultuureducatie in het hoger onderwijs

Cultuureducatie in het hoger onderwijs

samenwerken aan de professionalisering van studenten als cultuuroverdrager
Nieuwe Canons

Nieuwe Canons

professionaliseringstraject naar de waarde van authentieke kunsteducatie voor het theateronderwijs
Netwerk intermediairs & consulenten voortgezet onderwijs

Netwerk intermediairs & consulenten voortgezet onderwijs

duurzame relatie tussen onderwijs en cultuur
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

positie versterken van cultuureducatie binnen het onderwijs
De stem van kinderen

De stem van kinderen

meedenken over een duurzame toekomst
Kunstvakdocenten

Kunstvakdocenten

community voor cultuureducatie in het VO
CLICK.

CLICK.

talentontwikkelingstraject cultuureducatie
Onderzoek naar de ontwikkeling van de professie van de kunstvakdocent

Onderzoek naar de ontwikkeling van de professie van de kunstvakdocent

hertekenen werkveld tussen onderwijs en culturele sector
Kunst als manier van leren

Kunst als manier van leren

traject voor kunstvakdocenten en leraren
Collision

Collision

ontwikkelingstraject onderwijsproject kunst & technologie
De Creatieve Code

De Creatieve Code

leerlijn creatief programmeren
VerderKijken DoorDenken

VerderKijken DoorDenken

kunstwerken verkennen met visible thinking
Scholing voortgezet onderwijs

Scholing voortgezet onderwijs

verbetering kwaliteit cultuureducatie
Welkom in het theater

Welkom in het theater

do's en don't van een theaterbezoek
VanDaan

VanDaan

een kunstavontuur voor onderzoekers in groep 5 en 6
Prikkels

Prikkels

hét magazine over cultuur voor basisscholen
I like school and school likes me

I like school and school likes me

kunstenaar neemt intrek in middelbare school
Future Cities

Future Cities

verrijken ontwikkeling van mbo'ers
Brabant Menu

Brabant Menu

overbruggen gat tussen professioneel cultuuraanbod en vraag van scholen
De Schoolschrijver

De Schoolschrijver

kinderboekenauteurs maken leerlingen taalsterk
Urbanlicious, back to the future

Urbanlicious, back to the future

doorgaande leerlijn cultuureducatie voor vmbo
Afval = Landschap

Afval = Landschap

tweede leven voor afvalberg als landschap
Kunstbende Ateliers

Kunstbende Ateliers

breng leerlingen verder met hun talent
Muziek uit de toren

Muziek uit de toren

educatief programma rondom de Lambertustoren