Het onderwijs vraagt om een verbinding van cultuureducatie met andere vakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan taalvaardigheden, mediawijsheid of techniek. Om deze vakken aan elkaar te koppelen wordt er optimaal gewerkt aan het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden bij leerlingen. Kunstloc Brabant vindt dit belangrijk en werkt aan integratie van cultuureducatie met andere vakken. Het project De Creatieve Code is hier een voorbeeld van, een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

Bezoek decreatievecode.nl

De Creatieve Code

In het onderwijs is er steeds meer aandacht voor programmeren. Programmeren alleen spreekt bij kinderen echter niet altijd tot de verbeelding. 'De Creatieve Code' is een leerlijn creatief programmeren ontwikkeld door MU met diverse partners, die leerlingen (en docenten) bewust maakt van de code waaruit onze digitale wereld is opgebouwd. Samen met kunstenaars worden programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Het project is gericht op de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Creativiteit en technologie

Door creativiteit en technologie te koppelen, geeft de Creatieve Code invulling aan wat wel 21e eeuwse vaardigheden worden genoemd, een term die momenteel hoog op de agenda staat in het onderwijs. Het gaat daarbij om creativiteit, samenwerken en digitale geletterdheid. Bovendien is De Creatieve Code een voorbeeld van vakoverschrijdend en projectgericht onderwijs door de kunstzinnige, beeldende vakken en design thinking te koppelen aan computeronderwijs en ICT.

Samen nieuw onderwijs maken

De Creatieve Code wordt op initiatief van kunstruimte MU in nauwe samenwerking met allerlei betrokken partijen ontwikkeld. Co-producent Kunstloc Brabant en Cultuurstation zorgen voor een goede inbedding in het curriculum van scholen en aansluiting op kerndoelen en culturele competenties. Scholen werken actief mee aan het ontwikkelen en testen van de cursus, zoals het Sondervick (Veldhoven), De Borne (Tilburg), Het Slingertouw (Eindhoven), Angelaschool (Boxtel) en het Varendonck (Asten). MOTI (Breda) neemt de Creatieve Code op in hun nieuwe tweejarige educatieve tentoonstelling over beeldcultuur. De Eindhovense Studio Tast ontwerpt het lesmateriaal.

Pilots in 2016, online in 2017

In 2016 gingen kunstenaars en ontwerpers de klas in om pilots te lanceren op scholen in de regio. Op basis van de resultaten daarvan werd het uiteindelijke lesmateriaal ontwikkeld. Vanaf 2017 is dit online beschikbaar voor alle scholen in Nederland.  De leerlijn richt zich niet alleen op de kennis en vaardigheden van leerlingen maar ook op die van docenten. Het doel is dat scholen straks de leerlijn creatief programmeren zelf in hun klassen kunnen implementeren. 

Pilotscholen:

PO: De Borne Tilburg / CultLab (ism Fontys), Het Slingertouw (Eindhoven) Angelaschool (Boxtel) 
VO: Sondervick College Veldhoven (HAVO), Varendonck College (Asten)

Ontwikkeld door:

'De Creatieve Code' is een leerlijn creatief programmeren ontwikkeld door MU met diverse partners.

Co-producenten:

Kunstloc Brabant en Cultuurstation

Partners:

Kunstinstellingen: 

De Creatieve Code in MEST

Lees het artikel Blind voor bytes in MEST magazine #14!

Blind voor bytes

De Creatieve Code in MEST

Meer weten over creatief programmeren in het onderwijs?

Neem contact met mij op.

Zo stimuleren wij creativiteit in het onderwijs