Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
of zoek op

Herstelsteun voor de amateurkunst

Wij zetten de herstelgelden van OCW in om verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst te versterken. We werken samen met lokale ondersteuners en gemeenten om dit voor elkaar te krijgen.
Herstelsteun voor de amateurkunst

Inventarisatie amateurkunst

We brengen in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.
Inventarisatie amateurkunst

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Jeugdfonds Cultuur Brabant

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant ondersteunt kinderen en jongeren die om financiële redenen niet actief aan kunstbeoefening kunnen doen. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen, gaat het fonds samenwerkingen aan met Brabantse gemeenten.
Jeugdfonds Cultuur Brabant

Meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Kunstloc adviseert en visiteert organisaties die deelnemen aan de meerjarige subsidieregeling amateurkunst 2021-2024.
Meerjarige subsidieregeling amateurkunst

Muziekexamens Brabant

Alle informatie over de landelijk erkende muziekexamens vind je nu op muziekexamensbrabant.nl.
Muziekexamens Brabant

Korenveld

Er is in Brabant een mooie traditie van koren, maar het voortbestaan hiervan is geen vanzelfsprekendheid. Om ons sterk te maken voor de kwaliteit van de koorzang ondersteunen wij het platform Korenveld.
Korenveld

Capella Brabant

Capella Brabant is een ambitieus amateurkoor dat zich kenmerkt zich door een multidisciplinaire en vernieuwende programmering.
Capella Brabant

iktoon

Elk jaar kun jij je in de maand juni laten zien als kunstenaar! Er is van alles mogelijk, de invulling bepaal jijzelf. Bundel je krachten met andere initiatieven en neem contact met ons op.
iktoon

Beeld | Merk

Cultureel centrum h19 in Oosterhout heeft in 2017 een stevige introspectie gedaan op haar eigen manier van werken. Het doen zit in het bloed, maar het communiceren nog niet.
Beeld | Merk