Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Op 16 juni 2023 kondigde staatssecretaris Uslu aan dat er een vervolg komt op Cultuureducatie met Kwaliteit, een landelijk programma dat al ruim tien jaar zorgt voor duurzame verankering van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. De nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK4) zal lopen van 2025 t/m 2028. 

Op dit moment onderzoeken we met onze stakeholders hoe we in Brabant invulling kunnen geven aan een volgende CmK-periode. Op deze pagina houden we je op de hoogte over alle ontwikkelingen. De informatie wordt regelmatig geüpdatet.  

Tijdpad

Indien Brabant aansluit bij CmK4, geldt het volgende globale tijdpad: 

  • 1 december 2023: Definitieve regeling wordt gepubliceerd en opengesteld 
  • januari - maart 2024: Er worden intentieverklaringen opgevraagd bij kleine en middelgrote gemeentes 
  • januari - februari 2024: Werksessies waarvoor gemeentes en intermediairs worden uitgenodigd
  • januari t/m mei 2024: Schrijven van aanvraag/aanvragen 
  • 1 juli 2024: Sluitingsdatum aanvraagperiode 
  • 1 januari 2025: Startdatum CmK4 

Online spreekuren

Kunstloc Brabant organiseert de komende periode een aantal online spreekuren waar zowel gemeenteambtenaren als intermediairs terecht kunnen met vragen. Ook is dit een uitgelezen kans om met collega-ambtenaren ervaringen uit te wisselen over deelname aan eventuele aanvraag voor CmK4. 

Data:

Spreekuur 30 november 2023 16:00 uur

Aanmelden voor de spreekuren kan via cmk3@kunstlocbrabant.nl   

Intentieverklaring

Intentieverklaring

Het Rijk geeft opdracht aan het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) om uitvoering te geven aan de regeling CmK. Een aanvraag CmK4 kan gedaan worden door gemeentes vanaf 90.000 inwoners. Daarom doet een overkoepelende organisatie de aanvraag voor alle kleine- en middelgrote gemeentes.  

Indien er door Kunstloc een aanvraag gedaan wordt bij het FCP, is het verplicht om intentieverklaringen bij te voegen om te laten zien hoeveel gemeentes er waarschijnlijk meedoen. Daarom worden er bij alle kleine- en middelgrote gemeentes intentieverklaringen opgevraagd. Deze zijn nog niet bindend, dat komt pas als de Brabantse aanvraag CmK4 wordt goedgekeurd door het FCP. Stem met je wethouder cultuur en/of educatie af door wie de intentieverklaring binnen de gemeente ondertekend moet worden. Vanaf januari 2024 gaat Kunstloc de intentieverklaringen opvragen bij gemeenten.  

Wat kun je nu al doen?

Ondanks dat nu nog niet duidelijk is hoe het vervolg op CmK3 er in Brabant uitziet, is het slim om alvast een aantal stappen te nemen: 

Terug- en vooruitblik met scholen 

Het is zinvol om als intermediair een rondje langs de deelnemende scholen te maken om in beeld te krijgen wat CmK3 heeft opgeleverd. Wat is er tot nu toe bereikt? Dat kan gaan om kwantitatieve data zoals deelnamecijfers aan activiteiten, maar ook over kwalitatieve gegevens zoals bijvoorbeeld een vergroot draagvlak voor cultuureducatie in het team. Daarnaast is het goed om te inventariseren waar de behoeftes en ontwikkelwensen liggen voor de toekomst.  

Delen van je bevindingen 

Als je als intermediair in beeld hebt wat de afgelopen CmK-periode heeft opgeleverd en waar de ontwikkelwensen liggen, is het belangrijk om dit te delen met andere relevante partijen. Enerzijds met Kunstloc Brabant, zodat wij dit kunnen meenemen in de overleggen met onze stakeholders. Anderzijds met je eigen gemeente, want zij zullen een (goed geïnformeerd) besluit moeten nemen over de financiële inzet voor cultuureducatie na 2024. 

Plan – samen met de verantwoordelijk ambtenaar – een afspraak in met de wethouder. Gezamenlijk kun je overleggen hoe de informatie bij het college terecht moet komen. Wellicht mag je een korte presentatie geven, of een korte notitie ter informatie inbrengen in het college. Dit helpt om draagvlak te creëren voor cultuureducatie op korte én lange termijn. Ook kun je overwegen een persbericht te maken over wat CmK in jouw gemeente heeft opgeleverd en/of dit kort presenteren op relevante netwerkbijeenkomsten.