Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
of zoek op

Trainersnetwerk

Het trainersnetwerk is een groep trainers, co-teachers en vakdocenten die met elkaar en met Kunstloc Brabant kennis en ervaringen uitwisselen om cultuureducatie in Brabant te borgen.
Trainersnetwerk

Crowdfunding 2023

Deze makers zetten in 2023 een crowdfundingcampagne in om hun project te financieren en een community te creëren.
Crowdfunding 2023

LinC ZeeBra

LinC ZeeBra is een programma voor professionals in de culturele sector binnen de provincie Brabant en Zeeland die willen groeien in hun zakelijk leiderschap.
LinC ZeeBra

Crowdfunding 2022

Deze makers zetten in 2022 een crowdfundingcampagne in om hun project te financieren en een community te creëren.
Crowdfunding 2022

Themagroep CmK3 curriculumvernieuwing en visievorming

Een gezamenlijke taal en visie voor CmK Brabant.
Themagroep CmK3 curriculumvernieuwing en visievorming

Themagroep CmK3 professionalisering

Naar een Brabantbreed platform voor professionalisering.
Themagroep CmK3 professionalisering

Inventarisatie amateurkunst

We brengen in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.
Inventarisatie amateurkunst

Het Cultureel Zelfportret

Wie is dit kind, wat kan deze leerling en hoe groeit het kind? In Het Cultureel Zelfportret, een digitaal portfolio voor de leerling, is de culturele ontwikkeling van leerlingen te volgen en beoordelen.
Het Cultureel Zelfportret

Cultuureducatie en persoonsvorming

Onderzoeksruimte voor kunstvakdocenten, trainers, co-teachers educatoren en cultuurcoordinatoren uit het onderwijs om de verbinding tussen persoonsvorming en de waarden van cultuureducatie te onderzoeken.
Cultuureducatie en persoonsvorming

Kunst is gezond

Kunstloc stimuleert samenwerkingen tussen de cultuur- en de zorgsector. We tonen wat er gebeurt in Brabant, delen tips en kennis, en verwijzen je naar andere organisaties op het snijvlak van kunst en zorg.
Kunst is gezond

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2022

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2021

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2020

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2019

Provinciale politiek en culturele sector met elkaar in gesprek

Kunstloc Brabant organiseert bijeenkomsten en initieert publicaties die het gesprek tussen politiek en cultuur sector faciliteren.
Provinciale politiek en culturele sector met elkaar in gesprek

Kennisvouchers 2022

In 2022 hebben 19 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.
Kennisvouchers 2022

Kennisvouchers 2021

In 2021 hebben 12 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.
Kennisvouchers 2021

Crowdfunding 2021

Deze 19 makers voltooiden in 2021 een succesvolle crowdfundingcampagne met een bijdrage uit de impulsgelden.
Crowdfunding 2021

Kennisvouchers 2020

In 2020 hebben 19 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.
Kennisvouchers 2020

Crowdfunding 2020

Deze 33 makers voltooiden in 2020 een succesvolle crowdfundingcampagne met een bijdrage uit de impulsgelden.
Crowdfunding 2020

Kennisvouchers 2019

In 2019 hebben 18 makers externe expertise ingezet voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.
Kennisvouchers 2019

Herstelsteun voor de amateurkunst

Wij zetten de herstelgelden van OCW in om verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst te versterken. We werken samen met lokale ondersteuners en gemeenten om dit voor elkaar te krijgen.
Herstelsteun voor de amateurkunst

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

In het najaar van 2023 start de derde editie van de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in Noord-Brabant.
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

Fair Practice Lab Brabant

In samenwerking met Kunsten '92 stellen we culturele instellingen in staat meer inzicht en ervaring op te doen met de Fair Practice code.
Fair Practice Lab Brabant

Werken met Publieksdata

Samen met meerdere Brabantse culturele organisaties nemen we deel aan een landelijke pilot, en stimuleren we bewustwording, samenwerking en kennisdeling over het werken met publieksdata.
Werken met Publieksdata

Consortium 'Leven-Lang -Ontwikkelen'

Samen met kunstvakopleidingen van Fontys werken wij aan de professionalisering van kunsteducatoren
Consortium 'Leven-Lang -Ontwikkelen'

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een meerjarig programma – bestaande uit coaching, scholing en een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.
De Cultuur Loper

Scholing PO en VO

Wil jij als leraar, ICC-er, intermediair of cultuuraanbieder de kwaliteit van cultuureducatie verbeteren? Maak dan gebruik van ons professionaliseringsaanbod.
Scholing PO en VO

Reizigers van Oisterwijk

Geïnspireerd op het natuurgebied rondom Oisterwijk, ontwierpen Maarten Kolk en Guus Kusters dertien met de handgeschilderde vogels op geglazuurde tegels.
Reizigers van Oisterwijk

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie.
Netwerk lokale intermediairs

Brabant Vertelt

Elke fiets- en wandelroute in de gratis app Brabant Vertelt heeft zijn eigen verhaal. Met gedichten, geluiden, beelden en animaties word je meegenomen op reis door de vele verhalen die Brabant rijk is.
Brabant Vertelt

Waarde van cultuur

Met het onderzoek de Waarde van cultuur voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector.
Waarde van cultuur
Geef jouw mening