Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
of zoek op

Netwerk lokale intermediairs

Noord-Brabant heeft een uitgebreid netwerk van lokale intermediairs. Zij zijn hét lokale aanspreekpunt op het gebied van cultuureducatie.
Netwerk lokale intermediairs

Netwerk intermediairs & consulenten voortgezet onderwijs

Netwerk voor consulenten en intermediairs die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant.
Netwerk intermediairs & consulenten voortgezet onderwijs

Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

In het najaar van 2023 start de derde editie van de training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs in Noord-Brabant.
Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs

Inventarisatie amateurkunst

We brengen in beeld wie zich waar bezighoudt met amateurkunstondersteuning, en hoe die ondersteuning eruitziet.
Inventarisatie amateurkunst

Herstelsteun voor de amateurkunst

Wij zetten de herstelgelden van OCW in om verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst te versterken. We werken samen met lokale ondersteuners en gemeenten om dit voor elkaar te krijgen.
Herstelsteun voor de amateurkunst

Kunst is gezond

Kunstloc stimuleert samenwerkingen tussen de cultuur- en de zorgsector. We tonen wat er gebeurt in Brabant, delen tips en kennis, en verwijzen je naar andere organisaties op het snijvlak van kunst en zorg.
Kunst is gezond

Op Verkenning | De klimaatcrisis

Welke bijdrage kan kunst kan leveren om de klimaatverandering te keren? Charlotte Hopmans en Elsa van Dam gaan voor ons op pad met deze vraag.
Op Verkenning | De klimaatcrisis

AIR De Missie

Zorginstelling Park Zuiderhout zet i.s.m. Stedelijk Museum Breda een interactief residentieprogramma op dat een voorbeeld is voor de synergie tussen ouderenzorg en kunst.
AIR De Missie

Crowdfunding 2022

Deze makers zetten in 2022 een crowdfundingcampagne in om hun project te financieren en een community te creëren.
Crowdfunding 2022

Een passende entree voor de LocHal

Met crowdfunding realiseert Pien den Hollander als kunstopdracht een entree voor de LocHal. Haar ontwerp is geïnspireerd op de kranen die locomotieven deden zweven.
Een passende entree voor de LocHal

Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Hoe kan een middelbare school profiteren van opgedane bagage op gebied van cultuureducatie? Met intermediairs en docenten ontwikkelen we werkbladen voor een soepele overgang.
Werken aan een soepele overgang van PO naar VO

Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Kunstenaars, ruimtelijk ontwerpers en andere makers verkennen mogelijkheden voor landmarks die de beleving van het landschap versterken.
Verkenning Van Gogh Nationaal Park

Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Kinderen, tieners en jong volwassenen worstelen toenemend met stress en zwaarmoedigheid. Waarom is cultuur voor jonge mensen zo’n goed antigif tegen angst, onzekerheid en gebrek aan hoop?
Cultuur voor alle Brabantse Jeugd

Anderzijds A67

Ontwerp van een geluidswering langs de A67 bij de Strabrechtse Heide als aanjager voor ruimtelijke opgaves.
Anderzijds A67

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2022

Van Gogh Academie

Kunstloc brengt de kracht van het denken als een kunstenaar in bij de Van Gogh Academie.
Van Gogh Academie

Kennisvouchers 2022

Deze 9 makers zetten externe expertise in voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.
Kennisvouchers 2022

Crowdfunding 2019

Deze makers voltooiden in 2019 een succesvolle crowdfundingcampagne met een bijdrage uit de impulsgelden.
Crowdfunding 2019

Crowdfunding 2018

Deze makers voltooiden in 2018 een succesvolle crowdfundingcampagne met een bijdrage uit de impulsgelden.
Crowdfunding 2018

Kunst & Klimaat, omdat het niet anders kan

Kunstloc Brabant bekijkt dit najaar de klimaatcrisis door de bril der verbeelding. Hoe kan kunst bijdragen aan het keren van de klimaatcrisis?
Kunst & Klimaat, omdat het niet anders kan

Werken met Publieksdata

Samen met meerdere Brabantse culturele organisaties nemen we deel aan een landelijke pilot, en stimuleren we bewustwording, samenwerking en kennisdeling over het werken met publieksdata.
Werken met Publieksdata

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2021

De Kunstopdracht 2022

Jonge makers die willen werken in het publieke domein nemen deel aan dit talentontwikkelingstraject. Één van hen krijgt de opdracht een permanent kunstwerk te realiseren in stadspark van Breda.
De Kunstopdracht 2022

Waarde van cultuur

Met het onderzoek de Waarde van cultuur voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector.
Waarde van cultuur

Paleis voor Volksvlijt

Het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek (Den Bosch) investeren samen duurzaam in de totstandkoming van nieuwe Volkstheater producties, waarbij het maakproces vertrekt vanuit de verhalen van stadsbewoners.
Paleis voor Volksvlijt

Vloeistof

Dansgezelschap Vloeistof heeft de ambitie om het korte termijn, operationele werken om te zetten in een gedegen langetermijnaanpak.
Vloeistof

Exposities

In de expositieruimte in de LocHal laten wij de kracht van verbeelding zien door het werk van kunstenaars zelf te tonen.
Exposities

Regioprofiel | Internationalisering

Door samen te werken in BrabantStad bevordern we internationale uitwisseling en duurzame internationale samenwerking. Zo dragen we bij aan een sterke cultuursector.
Regioprofiel | Internationalisering

Zelfstandig sterker

Kunstloc speelt in op ontwikkelingen en kansen in het belang van zelfstandigen, en biedt praktische trainingen voor zzp'ers.
Zelfstandig sterker

Scholing primair onderwijs

Wil je als leraar, als icc’er of als kunstaanbieder de kwaliteit van cultuureducatie verbeteren? Maak dan gebruik van onze professionaliserings-aanbod.
Scholing primair onderwijs

Kansengelijkheid en CmK

Het is ons streven om cultuureducatie toegankelijk te maken voor iedereen en te zorgen dat er zowel herkenning als verrassing in het aanbod zit, zodat ieder kind zich gezien voelt en zijn blik kan verbreden.
Kansengelijkheid en CmK

De Kleinkijk Academie

Hoe kunnen mensen met een meervoudige handicap genieten van kunst en cultuur? Zorgorganisatie Severinus in Veldhoven zet kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer in om hier in de dagelijkse praktijk vorm aan te geven.
De Kleinkijk Academie

Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Unieke samenwerking binnen Brabant stelt ons in staat de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken.
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024