Visie en Doorlopende Leerlijn Filmeducatie

Filmeducatie gaat over film als uitdrukkingsvorm en veel meer. Want film is magisch, technologisch, historisch, vernieuwend, creatief, overtuigend, krachtig. Wat binnen filmeducatie centraal staat, is dat kinderen en jongeren leren om actief, kritisch, bewust en creatief met de kracht en pracht van bewegende beelden en geluid om te gaan.

Het Netwerk Filmeducatie heeft twee nieuwe publicaties uitgebracht: Dit is filmeducatie! en Doorlopende leerlijn film 2020. Adviseurs Marlijn Gelsing en Jillis Verbeek hebben voor Kunstloc Brabant meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicaties als leden van de werkgroep Raamwerk en Leerlijn 2019/2020. Met deze brochures vol kleurrijke filmstills die van de pagina’s spatten, worden educatie-experts bekend en enthousiast gemaakt met filmeducatie. Flmeducatie wordt zo geïntroduceerd bij een brede doelgroep: schoolbesturen die erover denken om film in het curriculum op te nemen, lerarenopleiders en leraren die interesse hebben om lessen over film te geven, ontwikkelaars van lesmateriaal en andere professionals die met film en educatie te maken hebben.

Dit is filmeducatie! beschrijft de kracht en pracht van film. Het geeft antwoord op vragen als: Wat is filmeducatie? Wat is de visie van het Netwerk Filmeducatie? en Wat is het belang van filmeducatie binnen het onderwijs?

De tweede publicatie, Doorlopende leerlijn film 2020, beschrijft hoe de leraar met leerlingen aan vaardigheden kan werken, zodat de filmervaring meer betekenis krijgt. Er worden daarbij vijf vaardigheden onderscheiden waarmee het artistiek-creatief vermogen en een open houding van leerlingen wordt aangesproken: beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren.

De kerndoelen en eindtermen van de kunstvakken in het primair en voortgezet onderwijs zijn als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van de leerlijn. De doorlopende leerlijn film past binnen het kunstcurriculum en de exameneisen van de vakken KUA en CKV. 

2545
2546

Voorbeeldles: Munya in mij

Medio voorjaar 2021 zal op de vernieuwde website van het Netwerk Filmeducatie lesmateriaal verschijnen dat nauw bij de leerdoelen aansluit en waarmee de leraar concreet aan de slag kan. Een voorbeeldles met de korte Nederlandse animatiefilm Munya in mij (Mascha Halberstadt, 2013) is al beschikbaar. Deze online les is aan de leerdoelen van de leerlijn gekoppeld. De leerlingen kijken en luisteren naar de film. Vervolgens gaan ze zelfstandig aan de slag met een maakopdracht met behulp van TikTok, geïnspireerd door de boodschap en de gebruikte techniek van Munya in mij

Bekijk de voorbeeldles

2544

Munya in mij

Netwerk Filmeducatie

Het Netwerk Filmeducatie bestaat uit meer dan 200 bevlogen onderwijs- en filmprofessionals die de krachten bundelen om filmeducatie in het curriculum te verankeren. Het Netwerk Filmeducatie wordt gecoördineerd door Eye Filmmuseum en gefinancierd door OCW. Marlijn Gelsing en Jillis Verbeek hebben voor Kunstloc Brabant meegewerkt aan de totstandkoming van deze publicaties als leden van de werkgroep Raamwerk en Leerlijn 2019/2020.

Aanspreekpunt in Brabant: Filmhub Zuid

De filmhubs van het Netwerk Filmeducatie zijn hét aanspreekpunt de mogelijkheden om activiteiten op het gebied van filmeducatie, zowel binnen als buiten de school, in te zetten. Filmhubs leggen zich toe op deskundigheidsbevordering van leraren op het gebied van filmeducatie, met een breed aanbod van seminars, activiteiten en workshops in de regio. Natlab is de kartrekker voor Filmhub Zuid, en voor dit project een bijdrage uit de impulsgelden van provincie Noord-Brabant.

Natlab

Meer weten over de doorlopende leerlijn filmeducatie?

Neem contact met mij op.

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Gebruik de kracht van film in cultuureducatie

Het Netwerk Filmeducatie heeft een nieuwe visie gepubliceerd, en een doorlopende leerlijn filmeducatie voor primair en voortgezet onderwijs.

29 september 2020
Lang leve de vragenstellers

Lang leve de vragenstellers

Cultuureducatie is essentieel voor de ontwikkeling van een nieuwsgierige houding bij kinderen en jongeren.

25 augustus 2020
Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

Brabantse gemeenten investeren fors in cultuureducatie

44 gemeenten nemen deel aan de Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024. Dat betekent een gezamenlijke investering van 9 ton.

14 juli 2020
Na 29 jaar valt het doek voor KunstSelect

Na 29 jaar valt het doek voor KunstSelect

Na 29 jaar komt er een einde aan KunstSelect, het kunstmenu waarin Brabantse leerlingen uit het primair onderwijs kennismaakten met kunst.

22 juni 2020
Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

Verantwoording Cultuureducatie met Kwaliteit over 2019 ingediend

De verantwoording bestaat uit cijfers en een inhoudelijk verslag waarin we op hoofdlijnen de gevraagde cijfers inhoudelijk onderbouwen.

9 juni 2020
Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Blog | Hedendaagse kunst resoneert nog onvoldoende in het onderwijs

Adviseur Marlijn Gelsing blogt over het doorvertalen van de meerwaarde van de professionele kunstwereld naar het onderwijs.

8 juni 2020
De expositie to be a teacher is weer te bezoeken

De expositie to be a teacher is weer te bezoeken

Sinds 2 juni kun je de expositieruimte in de LocHal weer bezoeken.

4 juni 2020
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 met half jaar verlengd

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 met half jaar verlengd

Door het coronavirus zijn geplande activiteiten op scholen niet doorgegaan. Een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget is daarom niet besteed.

3 juni 2020
Nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekend

Nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt aan penvoerders.

14 mei 2020
Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Blog | Hoe stimuleer je creatief thuisonderwijs?

Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren?

19 maart 2020
Scouten van voorstellingen

Scouten van voorstellingen

De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie.

11 november 2019
Eerste basisschool start met Het Cultureel Zelfportret

Eerste basisschool start met Het Cultureel Zelfportret

Dit schooljaar is basisschool Torenschouw in Oosterhout gestart met Het Cultureel Zelfportret. Daarmee is het de eerste basisschool in Brabant die – vanuit de eigen ambitie – gekozen heeft om te werken met dit online volg- en ontwikkelinstrument.

5 november 2019
Blog | Scholennetwerken in beeld

Blog | Scholennetwerken in beeld

Basisscholen werken samen om culturele activiteiten te organiseren. Max van Alphen blogt over de analyse die hij heeft uitgevoerd van deze netwerken.

4 november 2019
Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Terugblik Inspiratiedag voortgezet onderwijs 2019

Het onderwijs is volop in beweging: de roep om vernieuwing klinkt vandaag de dag misschien wel harder dan voorheen. Maar hoe kunnen we nu écht iets veranderen?

4 november 2019
Brabant Menu: podiumkunsten bereikbaar voor ieder kind

Brabant Menu: podiumkunsten bereikbaar voor ieder kind

Stel: je werkt op een basisschool en je wil niets liever dan je leerlingen laten kennismaken met dans, theater en muziek. Waar begin je dan? Om scholen te helpen is Brabant Menu opgericht.

28 maart 2019
Competenties krijgen een persoonlijk gezicht

Competenties krijgen een persoonlijk gezicht

Docenten en studenten van de minor Muziek van pabo’s Fontys Hogescholen zijn gestart met het Cultureel Zelfportret om de persoonlijke betekenis van het leerproces in beeld te brengen.

21 maart 2019
Blog | Betekenisvolle cultuureducatie

Blog | Betekenisvolle cultuureducatie

Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om kennis te maken met kunst en cultuur. In haar blog neemt Luana Berghmans, adviseur cultuureducatie, je mee in haar beleving van kunst als klein meisje.

18 februari 2019
Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Regionale Muziekschool 's-Hertogenbosch: plannen voor meer zichtbaarheid

Een collectief van zelfstandig muziekdocenten in 's-Hertogenbosch koor ervoor om hun instrumentale lessen voortaan via een samenwerkingsverband aan te bieden. Hoe gaan zij om met veranderingen in en om de organisatie?

19 november 2018
Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Muzerije in Den Bosch: samen staan we sterker

Sinds een aantal jaar werkt Muzerije intensief samen met 24 partners. Met ‘KlupUp’ kiezen kinderen na school uit een waslijst aan activiteiten: kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld sport of koken.

16 november 2018
Blog | Hoe klinkt de stem van de leerling?

Blog | Hoe klinkt de stem van de leerling?

Hoe klinkt jouw stem door in de leerling en ben je je daarvan bewust? Annemiek Tekstra – Berendsen blogt over haar ervaringen in het onderwijs

11 september 2018
De Cultuur Loper spreidt vleugels verder uit in Noord-Brabant

De Cultuur Loper spreidt vleugels verder uit in Noord-Brabant

Met de deelname van de gemeente Nuenen aan De Cultuur Loper komt het aantal deelnemende gemeentes op 49. Zo is de doelstelling van 45 deelnemende gemeenten in 2020 nu al ruimschoots behaald.

10 september 2018
Ontmoeting met de kunsten

Ontmoeting met de kunsten

Studenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie werden uitgedaagd om via Art Based Learning in het Van Abbemuseum de ontmoeting met de kunsten aan te gaan.

12 juli 2018
Extra geld beschikbaar voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Extra geld beschikbaar voor museumbezoek leerlingen basisonderwijs

Het budget per leerling voor museumbezoek wordt met ingang van het schooljaar 2018-2019 drie euro opgehoogd. Hierdoor kan iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum gaan.

25 juni 2018
Naar het museum met de Cultuurreporters

Naar het museum met de Cultuurreporters

De Cultuurreporters gingen voor ons naar museum De Pont in Tilburg. Na afloop maakten ze op school een eigen expositie met echte kunstwerken.

28 februari 2018
De Cultuur Loper in beeld: wat levert het op?

De Cultuur Loper in beeld: wat levert het op?

Wat geven scholen hun leerlingen mee op het gebied van cultuureducatie? Uit de data van 2017 is gebleken waar scholen vooral op inzetten.

1 februari 2018
Start van De Cultuurreporters

Start van De Cultuurreporters

De waarde van kunst door de ogen van kinderen. Met de eerste editie van De Cultuurreporters onderzoeken we met kinderen van Basisschool de Borne hoe kinderen betekenis geven.

22 november 2017
'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

'De Cultuur Loper is geen methode, maar een instrument dat je kunt bespelen’

Hoe krijg je een docent zo ver dat hij verder kijkt dan alleen zijn eigen vak? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de De Cultuur Loper-bijeenkomst voor het voortgezet onderwijs.

11 april 2017