Met het impulsgeldenprogramma investeerde Provincie Noord-Brabant van 2017 tot en met 2020 ruim €9 miljoen in het Brabantse cultuursysteem. Een levendige cultuur heeft een positief effect op het vestigings- en blijfklimaat, op de gezondheid en het welzijn van de Brabanders én bezoekers aan de provincie. Het impulsgeldenprogramma blijkt hierbij een succesvol beleidsinstrument, waar in de afgelopen vier jaar bijna 350 projecten mee zijn ondersteund. We kijken terug wat dit Brabant de afgelopen jaren heeft opgeleverd.

foto: Kaapstad - © Jostijn Ligtvoet 

De impulsgelden

Het impulsgeldenprogramma kent verschillende financieringsinstrumenten die op maat en in verschillende ontwikkelstadia ondersteuning bieden aan de Brabantse cultuursector in de volle breedte. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Zo dragen de impulsgelden bij aan onder meer professionalisering van de bedrijfsvoering, een bredere financieringsmix met andere publieke en private bronnen, en verbindingen met andere domeinen, nieuwe markten en doelgroepen. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Grensoverschrijdend en toekomstbestendig

De gehonoreerde aanvragen binnen het impulsgeldenprogramma bevinden zich zowel op het terrein van amateurkunst en cultuureducatie als op het terrein van de professionele kunsten. Het zijn aansprekende, toekomstbestendige en grensoverschrijdende projecten die met een impulsbijdrage uit kunnen groeien tot verankerde initiatieven waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De behoefte in het veld aan middelen om de beroepspraktijk of de organisatie te verstevigen is erg groot. Al vier jaar op rij wordt de regeling overvraagd: jaarlijks is het aangevraagde subsidiebedrag ruim drie keer zo hoog als het beschikbare budget. En ook nu in deze crisistijd blijft de behoefte aan impulsgelden groot, dat toont de laatste ronde van dit jaar.

2652

Totaal van verleende subsidie per financieringsinstrument in de afgelopen vier jaar. Het resterende budget van de laatste maanden van 2020 is hier nog niet in meegenomen

Verbindingen met andere domeinen

De subsidie impulsgelden biedt makers en instellingen de kans om de beroepspraktijk of organisatie te versterken op artistiek en/of zakelijk vlak, maar ook om verbindingen te leggen met andere domeinen. Ook niet-culturele partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen, kunnen een beroep doen op het impulsgeldenprogramma.
 
In 2019 werd in het overgrote deel van de gehonoreerde projecten een verbinding gemaakt tussen een culturele partij en het bedrijfsleven, het onderwijs, de wetenschap, de zorg, welzijn, sport & recreatie en/of landschap & milieu. Hierdoor worden samenwerkingen gestart met andere domeinen, nieuwe markten en doelgroepen bereikt en ontstaan er kansen voor een bredere financieringsmix. Voorbeelden van projecten zijn Landpark Assisièˆ (samenwerking tussen zorginstelling Prisma, Greenport Midden-Brabant en kunstenaars), Ecodorp Boekel (artist in residence, waar kunst wordt ingezet bij het zoeken naar oplossingen van duurzaamheidsvraagstukken) en de FoodLabs (co-creatie tussen ZLTO, FoodLab Peel en kunstenaars, waar oplossingen ontwikkeld worden voor individuele vragen van de boer).

Multiplier: investering provincie verdrievoudigd

Brabantse makers en instellingen die een crowdfunding starten, kunnen een bijdrage ontvangen uit de impulsgelden van 30% van het streefbedrag. Sinds 2011 hebben maar liefst 273 succesvolle crowdfunding-projecten een bijdrage uit de impulsgelden ontvangen. De 'crowd' zorgde met haar donaties ervoor dat dit bedrag ruim verdrievoudigd werd! Het slagingspercentage van van alle crowdfunding-campagnes die begeleiding en advies kregen van Kunstloc is maar liefst 90%. Crowdfunding zorgt ook voor een groot bereik van de projecten, omdat je direct in contact met je publiek staat. Dit zorgt voor meer draagvlak en zichtbaarheid voor kunst en cultuur in Brabant. Bekijk bijvoorbeeld deze zes mooie voorbeeldprojecten.

Versterking van cultureel ondernemerschap

De kennisvoucher is in het leven geroepen om makers en culturele instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. De afgelopen vier jaar maakten 72 makers en organisaties gebruik van de kennisvoucher. Kom meer te weten over de ontwikkeldoelen van vijf makers en organisaties die onlangs gebruikmaakten van een kennisvoucher.

Bredere financieringsmix en geldstromen van buiten de sector en de provincie

Een groot deel van de makers en instellingen die een impulsbijdrage heeft gehad heeft nu een bredere financieringsmix, met andere publieke en private bronnen en vaak structureel hogere baten. Makers of instellingen die een impulsbijdrage hebben ontvangen groeien ook regelmatig door naar de provinciale en/of landelijke BIS, Brabant C of Rijkscultuurfondsen, zoals Fonds Podiumkunsten, het Fonds Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds. Twee van de nieuwkomers in de landelijke BIS, Bio Art Laboratories en EMOVES, maakten jaren geleden hun start mede met behulp van impulsgelden. In dit artikel lees je over organisaties die dankzij de bijdrage uit de impulsgelden een volgende stap hebben kunnen zetten.

foto: Zwermers

Bredere financieringsmix en geldstromen van buiten de sector en de provincie

Makers- en productieklimaat

De impulsgelden bieden ook ruimte voor individuele makers en gezelschappen. De afgelopen 4 jaar ontvingen in totaal 52 makers en gezelschappen een impulsbijdrage voor zakelijke professionalisering en artistieke doorontwikkeling. Om nieuw werk te realiseren, zoals een album, film, voorstelling, expositie of publicatie, starten makers en gezelschappen ook regelmatig een crowdfunding-campagne. En ook kennisvouchers worden regelmatig ingezet door makers en gezelschappen. Bijna de helft van de impulsgelden wordt direct toegekend aan individuele makers en gezelschappen. Bovendien is er ook binnen impulsgeldenprojecten van (niet-culturele) organisaties vaak een rol voor een of meerdere producerende partijen. De impulsgelden stimuleren nieuwe verbindingen, co-producties en opdrachtgeverschap, ook vanuit andere domeinen. Dit levert een positieve bijdrage aan het makers- en productieklimaat in Brabant.  
 
Daarnaast maakt sinds 2018 de makersregeling onderdeel uit van het impulsgeldenprogramma. De regeling draagt bij aan het makersklimaat en een kwalitatief cultuuraanbod in de regio. In 2019 maakten 7 Brabantse gemeenten gebruik van deze regeling, waardoor in totaal 182 makers werden ondersteund bij uitvoering van hun projecten. En ook dit jaar hebben tot nu toe 9 gemeenten hun jaarlijkse budget voor makers laten matchen met een provinciale bijdrage. Meer over het succes van de makersregeling in 2019 lees je hier.

Landelijke beleidsdoelstellingen

Het impulsgeldenprogramma sluit ook aan bij landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van internationalisering, diversiteit en inclusie. Lees hier hoe makers en organisaties impulsgelden inzetten om internationaal te groeien en hier hoe makers en organisaties nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich wisten te binden.

Vernieuwingsslagen in de Corona-crisis

Door de Corona-crisis staan makers en instellingen voor grote uitdagingen en vraagstukken. De Corona-maatregelen zorgen ervoor dat de culturele sector zich voor langere tijd moet aanpassen aan de beperkingen die deze met zich meebrengen. Dat vraagt onder meer om aanbodvernieuwing, het bedenken van nieuwe vormen van publieksbereik en het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen. De verschillende instrumenten binnen het impulsgeldenprogramma kunnen makers en instellingen helpen om de noodzakelijke vernieuwingen en transities te onderzoeken en realiseren. Zo werkt de Eindhovense band This is LOVSKI met behulp van een kennisvoucher aan het verbeteren van de branding en het opzetten van een social media-strategie. De clubtour werd namelijk afgelast door de Corona-maatregelen, maar de band wil het gecreëerde momentum niet verliezen. Daarom zet zij in op het vergroten van de online zichtbaarheid. Crowdfunding biedt daarnaast de mogelijkheid om nieuwe projecten te financieren én draagt bij aan het behouden en versterken van de band met het publiek dat in deze tijd noodgedwongen op afstand is. De makersregeling is bij uitstek is een effectief instrument om via gemeenten steun aan makers te bieden.

2653

Totaal aantal ondersteunde projecten per financieringsinstrument in de afgelopen vier jaar.

Succesvol beleidsinstrument

Het impulsgeldenprogramma blijkt een succesvol beleidsinstrument, waar in de afgelopen vier jaar bijna 350 projecten mee zijn ondersteund. Het draagt bij aan de duurzame versterking van het cultuursysteem in de volle breedte, omdat de verschillende financieringsinstrumenten op maat en in verschillende ontwikkelstadia ondersteuning bieden.

Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.
 
Mocht je meer willen weten over het impulsgeldenprogramma of ondersteunde projecten, neem dan contact met ons op.

meer over het impulsgeldenprogramma

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021

Indienen aanvragen kennisvoucher en crowdfunding in de zomerperiode

Houd er rekening mee dat het in de zomerperiode iets langer kan duren voordat je aanvraag in behandeling wordt genomen.

28 juni 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021

Indientermijn impulsgelden: wat je écht moet weten

De belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten op een rij! 

28 maart 2021

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021

Crowdfunding; een greep uit de mooiste projecten van 2020

In 2020 startten 28 Brabantse makers en culturele organisaties een crowdfunding. We lichten 8 mooie voorbeelden uit.

23 december 2020

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020

Het succes van de makersregeling in 2019

182 makers in 7 Brabantse gemeenten ontvingen in 2019 een bijdrage voor hun projecten uit de makersregeling. We lichten 4 makers uit.

13 oktober 2020

De Kennisvoucher: maatwerk voor het versterken van je culturele praktijk

Deze vijf ontwikkeldoelen behaalden makers en culturele instellingen met een kennisvoucher. Wat is jouw leervraag?

8 oktober 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020

Laat studenten meedenken met jouw crowdfundcampagne

Crowdfund project gezocht! Spar met studenten van de Breda University of Applied Sciences over je campagne.

26 augustus 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020

Het succes van crowdfunding: 250 campagnes geslaagd

BEAT Plastic Waste is de 250ste geslaagde crowdfunding-campagne die is ondersteund met impulsgelden.

2 april 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020

Nieuw budget voor Makersregeling 2020

Ook in 2020 kunnen Brabantse gemeenten een beroep doen de Makersregeling van Provincie Noord-Brabant.

8 januari 2020

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019

Subsidiebudget crowdfunding 2019 volledig toegezegd

Er zijn dit jaar al 28 succesvolle crowdfunding-campagnes ondersteund. We kunnen in 2019 geen nieuwe toezeggingen meer doen.

27 november 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019

Subsidieplafond kennisvouchers bereikt

Met kennisvouchers worden makers en culturele organisaties ondersteund bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. In totaal zijn er dit jaar 18 kennisvoucher-trajecten ondersteund.

8 juli 2019

Blog | Zeven jaar crowdfunding

Al zeven jaar geeft Luc Begas ondersteuning aan crowdfunding projecten. Iedere keer weer heeft hij ontzettend veel respect voor de projecthouder die lef toont door een crowdfunding campagne aan te gaan. Waarom? In zijn blog legt Luc het uit.

4 april 2018

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017

Blog | Waarom crowdfunding nog láng niet passé is

Toen wij jaren geleden zochten naar een manier om het publiek een stem te geven, kwamen we logischerwijs uit bij crowdfunding. Luc Begas blogt de lange adem van crowdfunding.

1 december 2014