Verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie

Wil je als leraar, als icc’er of als kunstaanbieder de kwaliteit van cultuureducatie verbeteren? Maak dan gebruik van onze scholing. Voor het primair onderwijs ontwikkelen we instrumenten om binnen de school de visie op cultuureducatie te verankeren. Ook ondersteunen we netwerken en realiseren we provinciale projecten en diensten.

Zo ontwikkelde Kunstloc Brabant De Cultuur Loper samen met Erfgoed Brabant. Dit programma, onderdeel van Cultuureducatie met Kwaliteit, helpt scholen om vanuit hun eigen visie, opbouw en samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs. Ook voor niet-deelnemers aan De Cultuur Loper is het mogelijk om deel te nemen aan bepaalde scholingstrajecten.

Scholing leraren binnen De Cultuur Loper

Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarvoor bieden wij scholing in het kader van De Cultuur Loper onderverdeeld in drie thema’s en ruim dertig trainingen:

  • Samenhang in het curriculum                                                               
  • Vakspecifieke kennis en didactiek
  • Samenwerken in cultuureducatie

Op de website van De Cultuur Loper kun je als school je aanvraag voor scholing indienen.

Bekijk het scholingsaanbod voor teams en leraren

Scholing voor icc-ers

De icc-cursussen (interne cultuur coördinator-cursussen) in Brabant zijn bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die cultuurspecialist willen worden op hun school. In een icc-cursus stel je vanuit je eigen schoolambitie een beleidsplan samen op het gebied van cultuureducatie, waarmee je kunst een cultuur een vaste plek geeft binnen je onderwijs.

Deze scholing organiseren wij op aanvraag van de intermediairs. Vraag aan de intermediair om een icc-cursus te organiseren in de eigen regio. Aan de hand van de actuele vraag in de regio, die we inventariseren samen met de regionale intermediairs, wordt de inhoud van de cursus samengesteld. Je vindt hier meer informatie over aanmelden en de data waarop de cursussen plaatsvinden.

Kosten De kosten voor de cursus zijn €500. Voor scholen die deelnemen aan CmK is 50% van de kosten voor eigen rekening €250,-.
Resultaat Beleidsplan & landelijk erkend certificaat
Duur    8 bijeenkomsten van 3 uur + 1 follow-up (certificering)
Studiebelasting 50 uur, waarvan 25 contacturen

 registerleraar.nlDe icc-cursus is geaccrediteerd en kun je opvoeren als professionaliseringsactiviteit op www.registerleraar.nl voor vijftig registeruren (RU).

Bekijk het aanbod van icc-cursussen

rood = reeds gestart
groen = opgeven mogelijk

icc-XL

Ben je al gecertificeerd icc'er en heb je behoefte aan inspiratie, verdieping of wil je je beleidsplan actualiseren? Dan kun je kiezen voor de icc-XL.

Wat is icc-XL?

Twee keer per jaar organiseren we themabijeenkomsten voor icc'ers om hen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen. De invulling van deze themabijeenkomsten wordt gebaseerd op de actuele vraag uit het veld. Je kunt dus als icc'er je eigen leervraag/ontwikkelwens bij je intermediair neerleggen. Wij pakken deze vragen op, in samenwerking met de intermediairs, en organiseren vervolgens verschillende bijeenkomsten. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden worden deze bijeenkomsten regionaal of provinciaal georganiseerd.

Zo werd er eerder al een module ‘draagvlak’ geïnitieerd, omdat meerdere icc’ers uit het veld zich wilden verdiepen in het verkrijgen van draagvlak binnen de school voor kunst- en cultuureducatie.

Hieronder zie je voorbeelden van mogelijke thema’s:

Kosten voor niet DCL-scholen € 180,00, voor scholen in een DCL gemeente geldt een kortingstarief
Resultaat Modules worden voor icc-cursisten apart gecertificeerd
Duur van module  2 bijeenkomsten van 3 uur

Post-hbo Cultuurbegeleider

Wil jij je specialiseren en professionaliseren op het gebied van implementatie en ontwikkeling van cultuuronderwijs op school? En zijn er mogelijkheden om dat ook vanuit de gemeente of scholen te faciliteren? Dan kun je je nu laten opleiden als Post-hbo Cultuurbegeleider.

De post-hbo opleiding Cultuurbegeleider duurt anderhalf jaar en is ontwikkeld als vervolg op de cursus interne cultuurcoördinator (icc). Je kunt deze opleiding met deze subsidie volgen als je de icc-cursus succesvol hebt afgerond of taken als cultuurcoördinator uitvoert.

Een cultuurbegeleider is - net als een cultuurcoördinator - meestal een leerkracht met bijzondere taken. Cultuurbegeleider zijn is dus geen functie. De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kunt je als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.  

In Brabant is deze post-HBO opleiding te volgen bij Fontys Hogescholen en bij Hogeschool de Kempel 

Wanneer er vragen zijn, kun je contact opnemen met onze adviseur Robin Brugman

Scholing voor kunstaanbieders

Wat betekenen onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen voor cultuuraanbieders? Hoe kom je ermee tot samenwerking met het onderwijs? De competenties cultuureducatie: onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen zijn het uitgangspunt bij de training Grondstof. Tijdens doe- en ervaringsbijeenkomsten onderzoek je als deelnemende kunstaanbieder wat deze competenties zijn.

Na deze bijeenkomsten:
Ben je als deelnemers verder geïnformeerd over Cultuureducatie met Kwaliteit en hoe dat met behulp van De Cultuur Loper gestalte krijgt. En over de actuele stand van zaken binnen het onderwijs dat hiermee bezig is;is het aanbod verweven met de competenties cultuureducatie; zie je kansen voor samenwerking met het onderwijs; en kun je de opgedane inzichten toevoegen aan het eigen culturele aanbod. Aanmeldingen gaan via de eigen intermediair.

Kosten
DCL 1 scholen kunnen kosteloos gebruik blijven maken van scholing die voor 14 juli 2017 begint en eindigt. Voor DCL 2 scholen wordt een bijdrage gevraagd van 25%. Na 14 juli geldt deze bijdrage voor alle DCL-scholen.

Duur van module     
4 bijeenkomsten van steeds 3,5 uur