Kunstloc Brabant helpt het voortgezet onderwijs met het ontwikkelen van een duidelijke visie op Cultuureducatie. Wij adviseren, organiseren inspiratiedagen en stimuleren het delen van kennis. Zo ontwikkelde Kunstloc Brabant De Cultuur Loper, samen met Erfgoed Brabant. Dit programma, onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, helpt scholen om vanuit hun eigen visie, opbouw en samenhang aan te brengen in hun cultuuronderwijs.

Inspiratiedag VO

Een jaarlijks terugkerend dagprogramma voor docenten en docententeams vol inspirerende werksessies over kunst, cultuureducatie en de laatste onderwijsontwikkelingen.

Studiedagen

Verdiepende bijeenkomsten over actuele onderwijsontwikkelingen, cultuureducatie en landelijke (subsidie)programma's. Studiedagen worden samengesteld en ontwikkeld op vraag van de scholen en in samenspraak met intermediairs, cultuuraanbieders en trainers.

Het kenmerk van het scholingsaanbod van Kunstloc Brabant is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het ontwikkelen en organiseren van de bijeenkomsten. We werken nauw samen met scholen en cultuuraanbieders om de deskundigheidsbevordering zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Houd onze website in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief VO voor nieuwe studiedagen.

Meet-Ups

Meet-Ups zijn laagdrempelige netwerkbijeenkomsten rondom een thema of discipline waarbij kunstvakdocenten van verschillende scholen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. Wat kun je van elkaar en cultuuraanbieders leren?