Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie

Wij vinden het belangrijk dat op iedere school kwaliteit goed cultuuronderwijs gegeven wordt dat past binnen de visie en ambities van de school. Maar kwaliteitsverbetering gaat niet vanzelf. Kunstloc Brabant biedt vele mogelijkheden aan schoolteams, leraren, cultuurcoördinatoren, intermediairs en cultuuraanbieders om zich professioneel te ontwikkelen.

De inzet van trainers, co-teachers en vakdocenten (voor PO en VO)

Als je op basis van de visie/ambitie van de school een bepaalde ontwikkeling in gang wilt zetten, kun je een trainer of co-teacher inschakelen om de school hierin te begeleiden. Trainers werken voornamelijk met een schoolteam (of een deel daarvan). Co-teachers begeleiden leraren één-op-één en kunnen helpen de vertaalslag naar de klassenpraktijk te maken. Ook vakdocenten kunnen een rol spelen in dit geheel. De vraag die centraal staat is: Welke ontwikkeling wil ik in gang zetten en wat is daarvoor nodig? Zowel de lokale intermediair als de trainer of co-teacher kan de school helpen deze leervraag helder te krijgen. 

Op de website van De Cultuur Loper (DCL) vind je een aantal trainers/co-teachers en hun aanbod. Maar informeer zeker ook bij de intermediair in jouw gemeente, deze heeft ook een netwerk van (lokale) cultuuraanbieders.

Naar het trainersaanbod op de DCL website

Scholingsregeling

Voor Brabantse scholen, individuele leraren en cultuurprofessionals uit kleine en middelgrote gemeentes die deelnemen aan CMK3, is het mogelijk extra provinciale financiële ondersteuning voor professionalisering aan te vragen. Vanuit de Regeling Professionalisering CMK3 komt jou scholingstraject mogelijk in aanmerking voor een provinciale investeringsbijdrage van 40%. 

Meer informatie - waaronder deadlines en criteria - is te vinden op de website van De Cultuur Loper. Twijfel je of jouw plan in aanmerking komt, of heb je vragen over de scholingsregeling? We denken graag met je mee. Neem contact op met Monique Koolen of Masha Meegdes.

Lees hier meer over de scholingsregeling

ICC-cursussen PO

De ICC-cursussen (interne cultuur coördinator-cursussen) in Brabant zijn bedoeld voor leraren in het primair onderwijs die cultuurspecialist willen worden op hun school. In een ICC-cursus krijg je meer inzicht op de rol van de ICC-er, werk je aan je eigen ontwikkeling als ICC-er en ga je aan de slag met het vormgeven van een visie en een plan voor jouw school. 

Deze scholing organiseren wij op aanvraag van de intermediairs. Als ICC-er kun je jouw lokale intermediair vragen een ICC-cursus te organiseren. Aan de hand van de actuele vraag in de regio, die we inventariseren samen met de regionale intermediairs, wordt de inhoud van de cursus samengesteld. Kijk op De Cultuur Loper voor meer informatie over aanmelden en de data waarop de cursussen plaatsvinden.

De ICC-cursus is geaccrediteerd en kun je opvoeren als professionaliseringsactiviteit op www.registerleraar.nl voor vijftig registeruren (RU).

Bekijk het actuele aanbod van ICC-cursussen

Training Cultuurcoördinator VO

Als cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs ben je de spil op het gebied van cultuuronderwijs. Met een hart voor leerlingen, kunst, erfgoed en media houd jij het overzicht over de inhoudelijke, relationele en operationele kwaliteit.  In oktober 2023 starten we met de derde editie van de training cultuurcoördinator voortgezet onderwijs, geschikt voor docenten met een coördinerende taak in het voortgezet onderwijs in Noord-Brabant. In deze training ga je aan de slag om het cultuuronderwijs op jouw school naar een hoger plan te tillen. 

Lees hier meer over de training CC VO

CMK basistraining Coachende Gesprekstechnieken

Speciaal voor intermediairs ontwikkelden we de CMK-basistraining. Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Wie is eigenaar van het CmK traject en wat doe jij als cultuurprofessional (intermediair, co-teacher of icc'er) om dat proces te begeleiden. Ook cultuurprofessionals (bijvoorbeeld vakdocenten) die interesse hebben om via co-teaching scholen/leerkrachten te begeleiden kunnen zich aanmelden voor deze training.

Lees hier meer over de CMK-basistraining

Frisse Peper

Je hebt een missie, je wilt iets bereiken en anderen daarin meekrijgen binnen een school. Maar hoe krijg je samen met de cultuur coördinator die school mee? Áls je de school al binnenkomt! Waar begin je en hoe zorg je dat het niet bij die persoon blijft? Hoe creëert de cultuur coördinator draagvlak bij een schoolteam met jouw hulp? Hoe en wat communiceer je en welk effect heeft dat? En als je dit weet, durf je dan te gaan experimenteren? Want we blijven niet praten, we komen in actie. Deze training is geschikt voor intermediairs die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en cultuurcoördinatoren die werkzaam zijn op een voortgezet onderwijs school. 

Lees hier meer over Frisse Peper

Scholing voor cultuuraanbieders

Wij bieden ook trainingen en workshops aan voor cultuurprofessionals die als ZZP-er met het onderwijs werken. Lees hier meer over ons aanbod voor cultuurprofessionals of neem contact op met Herman Kuypers

Lees meer over ons aanbod voor ZZP-ers