Coachen in cultuuronderwijs met kwaliteit

Coachen in cultuuronderwijs met kwaliteit

Foto: Imara Angulo Vidal

5 SEP

6 FEB 2020

voor wie:
intermediairs, trainers en coaches in cultuuronderwijs

duur:
13.30-17.00 uur

locatie:
lkca, utrecht

aanmelden:
is helaas niet meer mogelijk

Aan welke culturele ontwikkeling draag jij als intermediair, trainer of cultuurcoach bij en hoe doe je dat? Wat doe jij ten aanzien van het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor kunst- en erfgoededucatie als de school aan zet is? Deze vragen staan centraal in de leergang van zes bijeenkomsten die wij samen met LKCA aanbieden.

Coachen in cultuuronderwijs betekent dat je scholen begeleidt in een proces van bewust worden, eigen maken, keuzes maken, keuzes toepassen en integreren ten aanzien van cultuureducatie. Je leert om dit hele proces op een professionele manier te ondersteunen en uit te dagen.

Dit leertraject gaat over het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken, om op een coachende wijze de school te begeleiden bij het vanuit eigen verantwoordelijkheid vorm geven van cultuureducatie. Met hierbij aandacht voor:

 • het afstemmen van wederzijdse verwachtingen;
 • het helder krijgen van de onderliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag of ambitie van de school;
 • het begeleiden van een proces van bewustworden, kiezen en verantwoordelijkheid nemen;
 • het zonder oordeel en open leren waarnemen en communiceren;
  in co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggericht werken);
 • leren onderscheiden wanneer je jouw eigen expertise inzet en wanneer niet;
  het werken met de energie van een aansprekend toekomstbeeld.

Jouw ervaringen als coach en vragen die je hebt vanuit jouw praktijkervaring binnen cultuuronderwijs staan tijdens de bijeenkomsten steeds centraal. Daarbij is het is van belang dat je hetgeen je leert ook veelvuldig tussentijds toepast. Deze oefenmomenten organiseer je zelf in de trajecten die je op scholen begeleidt, of daarbuiten. We gaan ervan uit dat de deelnemers ook onderling met elkaar afspreken om de gespreksvaardigheden met elkaar te oefenen.

Voorwaarden en praktische informatie

Om het certificaat Coachen in cultuuronderwijs te verkrijgen heb je voldaan aan de volgende criteria:

 • Je woont zes trainingsbijeenkomsten bij van een dagdeel.
 • Je bent aanwezig bij twee gesprekken die door een reeds gecertificeerde coach worden gevoerd in het kader van Cultuuronderwijs. Daarvan schrijf je tweemaal een waarnemingsverslag volgens voorgeschreven richtlijnen.
 • Je voert ten minste viermaal zelf een coachend gesprek in het kader van Cultuuronderwijs en je schrijft daarvan een reflectieverslag conform richtlijnen.
 • Je krijgt een gecertificeerde leercoach toegewezen. Je laat je door hem/haar tweemaal coachen en schrijft hiervan een reflectieverslag. Hij/zij is voor dit opleidingstraject jouw eerste aanspreekpunt bij vragen en onduidelijkheden.
 • Na afloop van het complete opleidingstraject vul je het Coachen in cultuuronderwijs-profiel in. Jouw leercoach doet hetzelfde. Op basis hiervan en op basis van jouw verslagen en jouw participatie in de training, wordt besloten of je als Coachen in cultuuronderwijs wordt gecertificeerd.

De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eindcriteria ligt bij jou. We gaan ervan uit dat de trainingen en de feedback op de verslagen volstaan om jou in je ontwikkeling te faciliteren. Mocht er daarnaast meer nodig zijn om aan de eindcriteria te voldoen, dan kan je als je erom vraagt worden ondersteund om hier verder vorm aan te geven.

Praktische informatie

 • trainingsdata zijn op 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 november, 9 januari en 6 februari;
 • deadline inleveren verslagen is 26 maart;
 • certificering is 23 april 2020.

De leergang is ontwikkeld door LKCA in samenspraak met de Coaching Academy International en wordt gegeven door Monique Koolen – EQA – senior practitioner coach. Certificering vindt plaats in afstemming met de Coaching Academy International.

Heb je vragen hierover? Stuur een mail naar Monique Koolen. Vermeld hierbij “Leergang Coachen in cultuuronderwijs met kwaliteit”.

laatste berichten